Eucalyptus pauciflora niphophila Bark
Forside


Dyrkning


Formering
Frø
Den normale og nemmeste måde at formere eukalyptus på er med frø. Det er faktisk sjovt da det ofte lykkes overordentligt godt og en lille pose (af de ganske små) frø kan give en hel skov af træer på 20-100 cm´s højde på et halvt år!

Det er en god ide at købe frøene om vinteren eller foråret inden april og lægge dem i køleskabet i en lukket beholder så de holder sig tørre ind til de skal sås eller stratificeres.

De fleste arter der er egnede til danske forhold skal have nedbrudt de spirehæmmende stoffer som de indeholder. Disse stoffer modvirker at frøene spirer i en mild periode om efteråret eller vinteren. Det kan gøres ved at blande frøene med lidt fugtigt sand (ikke vådt) og opbevare dem i køleskab et bestemt antal uger alt efter hvilken art det drejer sig om. Denne behandling kaldes stratificering. I den sidste periode af stratificeringen er det vigtigt at kontrollere frøene. Hvis de spirer i køleskabet skal de sås selv om stratificeringsperioden ikke helt er gået. Hvis man lader dem ligge for længe kan de rådne.

Stratificeringsperioder for nogle eukalyptusarter:

4 uger:
Ligustrina, cordata, gunnit, globulus, nicholii, camphora, badjensis, pulverulenta, perriniana, parvula og approximans.

6 uger:
Pauciflora, mitchelliana, vernicosa.


Frøene sås oven på (ikke i) let sandblandet spagnum uden gødning. Frøene dækkes med et ganske tyndt lag sand for at undgå at de rådner. En god temperatur er 17-22 grader. Sørg for at holde dem konstant fugtige men sørg også gerne for at de ikke er alt for lufttæt pakket ind, så stiger risikoen for at der udvikles mug. Såning i maj i et drivhus plejer at lykkes fint og planterne når at blive store inden vinteren. De vokser bedst i meget lys så hvis ikke de står lyst umiddelbart efter såning skal de stilles lyst så snart de spirer.
Når de har to til tre par blade over de to kimblade (de første blade) er det et godt tidspunkt at plante (prikle) dem ud i hver sin potte. Det ser lidt voldsomt ud med sådan nogle små babyer i store potter, men bare vent! De gror voldsomt til i løbet af sommeren og de kan plantes ud i haven sidst på sommeren eller om foråret næste år.

Podninger
En række arter kan formeres med podninger på andre eukalyptus. Hvis du er så heldig at have en særlig smuk eller hårdfør sort eller krydsning så kan du forsøge denne metode.

Stiklinger

Stiklinger er meget svære at få til at lykkes. Ved stikning har man succes hvis 3-5 ud af 100 lykkes! Størst chance får man ved at bruge kviste med ungdomsblade fra yngre træer.

Der mangler erfaringer med formering af eukalyptus ved rodstiklinger, nedkrogning, jordhypning eller kinesiske aflæggere (luftaflæggere). Fortæl gerne til undertegnede hvis der er erfaringer som andre kan have gavn af.

Meristemformering
Denne form for formering benyttes kommercielt til opformering af store kvanta genetisk ens planter til udplantning i skove og plantager. Den benyttes ikke i Danmark og den er ikke velegnet for amatører.


Potter
Det er vigtigt at planterne ikke vokser så længe i potter at rødderne fylder disse helt ud og begynder at sno sig rundt langs kanten i pottebunden. Hvis dette er sket kan planterne have meget svært ved at komme i gang med at gro når de er plantet ud. Sørg for at potte om til større potter i tide.
De bedste potter er høje og smalle hvor rødderne får god plads i dybden; såkaldte rosen- eller palmepotter.


Udplantning
Efter såning om foråret vil planterne ofte være store nok til at kunne blive plantet ud i juli. Men, da frosthårdførheden vokser med planternes størrelse vil det ofte være en fordel at vente med udplantning til næste forår. Det kræver dog at man kan overvintre planterne et beskyttet sted som i et koldt drivhus eller nedgravet og dækket med f.eks. fibernet eller grangrene. Hvis man vælger at overvintre planterne vil det ofte være nødvendigt at potte planterne om i større potter for at undgå rodsnoning som nævnt ovenfor.


Ukrudt
Eukalyptus er følsom overfor ukrudt. Det gælder så vidt muligt om at holde det nærmeste område fri for ukrudt så længe de er små. Når træerne bliver større kan de godt vokse i f.eks. en græsplæne.


Jordbund
De fleste arter trives i let sur jord. Hvis man har stærk kalkholdig jord er der nogle arter som vil mistrives.


Vand og fugtighed
De fleste eukalyptus er vant til tørre forhold i hjemlandet og de er IKKE sumpplanter. Det gælder derfor ikke om at potter med eukalyptus svømmer i vand. Vand dem moderat. De må godt tørre ud i kortere perioder.
På voksestedet kvitterer eukalyptustræerne ved en god vandbalance men stående vand og meget fugtighed omkring rødderne om vinteren gør dem mere følsommme for frost. Der er dog nogle enkelte arter der ligefrem trives under våde forhold. Se beskrivelserne af de enkelte arter.


Dingle-træer skal halshugges!
Her er vi nået til et af de store problemer ved at dyrke eukalyptustræer. De fleste arter vokser simpelt hen for hurtigt i god dansk jord i forhold til deres rodudvikling. Det betyder at de begynder at hælde og vælte. Hvis man har på fornemmelsen at dette er ved at ske, så er der ikke meget andet at gøre end at klippe noget af træets top af. Det gør nu ikke så meget. Træet bliver oftest både tættere og smukkere og det vokser lynhurtigt videre.
En generelt god regel er at halshugge sin eukalyptus hvert forår i den første årrække efter udplantning, det vil sige klippe ½-1 meter af toppen årligt. Så får man et træ hvor rodstørrelse og trætykkelse svarer til højden. Men, det gør ondt! 
Det er helt i orden de første år at binde eukalyptustræet op til en pind, men derefter bør stokken fjernes og træet beskæres. Ellers lærer det aldrig at stå på eget ben og man ender med at skulle tøjre det til en lygtepæl!

Opbundet ældre eukalyptustræ. Gunni-eukalyptus. Eucalyptus gunnii i Nordborg. 2009
Et af Danmarks største gunni-eukalyptustræer
der aldrig har lært at stå selv. Træet er højt
og flot men det forsøger ihærdigt at vriste sig
løs fra opbindingen når det stormer.
Nordborg 2009.

Et ranglet eukalyptustræ kan i øvrigt ved flere års beskæring af stamme og grene formes til et fint mindre havetræ.


Lys og sol
Eukalyptustræer kan normalt ikke tåle at vokse i skyggen af andre træer. Sørg for masser af lys til træerne. Hvis man også kan give dem en plads med sol og varme kan man næsten se hvordan træerne trives og gror.


Spreder træerne sig i haven?
Nej. Selv om en række eukalyptusarter kan være stærkt invasive og sprede sig med masser af nye frøplanter i lande der er varmere end Danmark, så er der ingen eksempler på det herhjemme. Eukalyptustræer sætter ikke rodskud.


________________________________________________________________________________


Blomsterbuketter/Pyntegrønt
Det vil måske i løbet af få år være muligt at dyrke eukalyptus i større skala til blomsterbuketter her i landet. Hvis man vil lave forsøg er der gode oplysninger at hente på internettet. se f.eks. under "Cut Foliage".
Generelt anbefales det at plante på ca. 2 x 2 meter og klippe planterne ned hvert efterår til en højde på ca. 1,2 meter.

I Irland og England dyrkes især følgende arter til buketter:
• Småbladet eukalyptus (Eucalyptus parvula)
• Sølvbladet bjerg-eukalyptus (E. pulverulenta) Især sorten 'Baby Blue'. Er ikke beskrevet på
  denne hjemmeside
• Gunni-eukalyptus (E. gunnii)
• Tingiringi-eukalyptus (E. glaucescens)
• Tasmansk sne-eukalyptus (E. coccifera) Kun de voksne blade bruges. Stynes ikke, beskæres
   kun
• Spinning eukalyptus (E. perriniana)
• Rød eukalyptus (E. rubida)
• Sølvdollar-eukalyptus (E. cinerea) Er ikke beskrevet på denne hjemmeside
• Pilebladet eukalyptus (E. nicholii)
• Sølv-eukalyptus (E. crenulata)
• Febertræ (E. globulus)


Biomasseproduktion
I fremtiden vil det måske blive muligt i Danmark at dyrke eukalyptus i kort omdrift (10-20 år) som markafgrøde til produktion af biomasse eller cellulose.


Træproduktion
Hvis klimaet bliver endnu mildere kan man forvente at eukalyptus introduceres som skovtræ. Primært til produktion af cellulose til papir men måske også til finere formål som møbeltræ.
I Frankrig dyrkes blandt andet krydsningen mellem skinnende og spinning eukalyptus (E. nitens og E. perriniana) i skovbevoksninger.
I 1970´erne gennemførte godsejer Flemming Juncker et stort udplantningsforsøg på sit gods Overgaard ved Mariager Fjord. På det tidspunkt var vintrene endnu for kolde til eukalyptusdyrkning i Danmark og alle de udplantede eukalyptustræer døde indenfor en kortere årrække.


Forside

www.eucalyptus.dk   -   Eukalyptus i Danmark

Copyright Martin Reimers 2023                   Tlf.: 53 80 19 58                  E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk